วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาษาบรูไน

คำศัพท์
สวัสดี
ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ
เตริมา กะชิ
สบายดีไหม
อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก
เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา

(gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่
เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)ภาษากัมพูชา

พบกันใหม่
คำศัพท์
คำอ่าน
สวัสดี
จุม-เรียป ซัว
ขอบคุณ
ออ-กุน
สบายดีไหม
ซก ซ๊อป-บาย เจีย เต

ยินดีที่ได้รู้จัก
เตรก ออ แดล บาน
พบกันใหม่
ขจุ๊บคะเนียใหม่


ภาษาอินโดนีเซีย
ขอบคุณ
เทริมากาสิ
สบายดีไหม
อพาร์ คาบาร์
ยินดีที่ได้รู้จัก
เซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา
พบกันใหม่
ซัมไพ จำพา ลากิ
ลาก่อน
บาย บาย


ภาษาลาว
สวัสดี
สะบายดี
ขอบคุณ
ขอบใจ
สบายดีไหม
สบายดีบ่
ยินดีที่ได้รู้จัก
ยินดีที่ฮู้จัก
พบกันใหม่
เห็นกันใหม่